multitasking > višezadaćnost

U engleskome je jeziku riječ multitasking imenica značenja 'sposobnost istodobnoga obavljanja više poslova ili zadataka'. Često se upotrebljava u pridjevnoj funkciji u značenju 'koji može istodobno obavljati više poslova ili zadataka'. U hrvatskome se jeziku riječ multitasking najčešće upotrebljava kao samostalna imenica, npr. medijski multitasking, Jedna od najgorih navika modernog čovjeka je multitasking., Okreću se multitaskingu kao obliku odvraćanja od vlastitih problema., a ta se imenica u svezi s različitim imenicama često upotrebljava i u pridjevnoj funkciji, npr. multitasking test, multitasking ovisnik. Riječ multitasking često se upotrebljava i u informatici i označuje svojstvo operativnoga sustava koje omogućuje da korisnik obavlja nekoliko zadataka istodobno. Umjesto engleske riječi multitasking bolje je upotrebljavati hrvatsku riječ višezadaćnost, pa govoriti o medijskoj višezadaćnosti, višezadaćnosti kao svojstvu operativnoga sustava, odnosno o ovisniku o višezadaćnosti, testu višezadaćnosti itd.

Rasprava

Arhiva