multiscreen > višezaslonski

Pridjev multiscreen u engleskome znači 'koji se odnosi na više zaslona' (npr. multiscreen cinema) i 'koji se može preuzeti u više formata, prilagođen uporabi na različitim uređajima' te 'koji omogućuje takvo preuzimanje sadržaja'. Taj se pridjev upotrebljava i u hrvatskome jeziku, uglavnom u  svezama multiscreen usluga, multiscreen aplikacija, multiscreen platforma, multiscreen svijet, multiscreen prostor, mulitiscreen generacije itd. U svim se navedenim značenjima pridjev multiscreen može zamijeniti hrvatskim pridjevom višezaslonski, koji je također potvrđen u hrvatskim tekstovima. Tako je umjesto navedenih izraza bolje upotrijebiti izraze višezaslonska usluga, višezaslonska aplikacija, višezaslonska platforma, višezaslonski svijet, višezaslonski prostor, višezaslonske generacije.

Rasprava

Arhiva