mobbing > zlostavljanje (na poslu, na radnome mjestu)

Riječ mobbing u engleskome je jeziku glagolska imenica tvorena prema glagolu tomob. Imenica mob znači 'svjetina, ljudstvo, rulja, buntovno mnoštvo', a u razgovornome jeziku označuje još 'klapu, bandu, skupinu'. Prema imenici mob u engleskome je izveden i glagol tomob, koji označuje 'skupiti se, napadati, pljačkati, galamiti, dodijavati u rulji' i od kojega je tvorena glagolska imenica mobbing, koja ima i značenje 'oblik ponašanja na radnome mjestu u kojemu jedna osoba ili skupina njih sustavno psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu radi ugrožavanja njezina ugleda i ljudskoga dostojanstva'. U tome se značenju mobing/mobbing upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Tomu nazivu odgovara hrvatski naziv zlostavljanje (na poslu / radnome mjestu).

Rasprava

Arhiva