microteaching > mikropoučavanje

Nazivom microteaching u engleskome se jeziku označava poučavanje učitelja utemeljeno na posebnoj tehnici ovladavanja učiteljskim kompetencijama i njihova usavršavanja. Ta se tehnika sastoji u tome da se kratki odsječci uvježbavanja pojedinih nastavnih umijeća snimaju te analiziraju u malim skupinama kako bi svaki učitelj dobio povratnu informaciju o svojoj uspješnosti pri ostvarivanju nastavnih vještina. S obzirom na to da je u hrvatskim radovima koji se bave metodikom već potvrđen naziv mikropoučavanje, bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrijebiti taj naziv umjesto engleskoga naziva microteaching.

Rasprava

Arhiva