microlearning > mikroučenje

Nazivom microlearning u engleskome se jeziku označuje učenje koje se temelji na usvajanju malih odsječaka znanja u kratkim aktivnostima učenja. Naziv se najčešće upotrebljava u kontekstu e-učenja. S obzirom na to da je u hrvatskim radovima koji se bave metodikom već potvrđen naziv mikroučenje, bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrijebiti taj naziv umjesto engleskoga naziva microlearning.

Rasprava

Arhiva