merchandising > izlaganje proizvoda

U engleskome jeziku imenicom merchandising označuje se roba koja se može kupiti ili prodati te aktivnosti na prodajnome mjestu koje potiču potrošača da donese odluku o kupnji određenoga proizvoda, u prvome redu načinom njegova izlaganja. U hrvatskome se jeziku ta riječ također upotrebljava u tome značenju, pa u tvrtkama postoje i merchandising odjeli u kojima rade merchandiseri. Međutim, ta engleska riječ ne može pripadati hrvatskomu marketinškom nazivlju, nego samo žargonu. U hrvatskome standardnome jeziku bolje bi bilo upotrebljavati hrvatski naziv izlaganje proizvoda.

Rasprava

Arhiva