master plan / masterplan > glavni plan

Nazivom master plan (rjeđe masterplan) u engleskome se jeziku označuje sveobuhvatni plan nastao na temelju najširega uvida u što i koji za što daje opće smjernice. U tome se značenju taj naziv upotrebljava i u hrvatskome jeziku, pa se i u medijima i u službenim dokumentima spominje, primjerice, masterplan za razvoj prometne infrastrukture, master plan (razvoja) turizma / turistički master plan (pojedine županije, područja ili grada), master plan održive urbane mobilnosti, master plan za integrirani prijevoz putnika, master plan razvoja luka otvorenih za javni promet, master plan razvoja održivoga turizma itd., a nerijetko i službeni dokumenti u svojemu naslovu imaju naziv master plan / masterplan. Umjesto naziva master plan / mastreplan bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrebljavati naziv glavni plan.

Rasprava

Arhiva