marketinški mix/miks > marketinški splet

U engleskome jeziku naziv marketing mix označuje marketinške strategije koje se primjenjuju za stjecanje prednosti na tržištu, a koje se temelje na ključnim marketinškim elementima (obično se kao ključni elementi navode proizvod, cijena, promocija i distribucija). U hrvatskome jeziku u tome se značenju upotrebljava izraz marketinški mix/miks, ali također i izraz marketinški splet. Umjesto izraza marketinški mix/miks u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati naziv marketinški splet, koji je prihvaćen i u dijelu stručne literature.

Rasprava

Arhiva