life coach > životni trener

Izrazom life coach u engleskome se jeziku označuje osoba koja pomaže drugoj osobi u poboljšanju kvalitete njezina svakodnevnoga života. Riječ je o metaforičkome izrazu u kojemu se život razumijeva kao sportska aktivnost ili natjecanje. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto izraza life coach bolje je upotrijebiti hrvatski izraz (s istim metaforičkim prijenosom) životni trener.

Rasprava

Arhiva