last minute > kasna prijava/rezervacija/uplata; prijava/rezervacija/uplata u posljednji tren/trenutak

Engleska sveza last minute sastoji se od pridjeva last, koji znači 'posljednji' i imenice minute, koja znači 'minuta'. U hrvatskome se last minute sve češće nalazi u svezama last minute aranžman/ljetovanje/zimovanje/putovanje/odmor/ljeto/popust/karte/ulaznice/hoteli/ponude. Tim se izrazom želi reći da se uplatom u posljednji trenutak dobiva povoljnija cijena za neprodane karte, aranžmane itd. Dakle izrazom last minute označuje se popust za kasnu kupnju ili uplatu. Last minute ljetovanje/zimovanje/odmor povoljnije je ljetovanje/zimovanje/odmor uz kasnu kupnju ili uplatu. Suprotno značenje ima sveza first minute.

Rasprava

Arhiva