knock-on učinak > domino-učinak/domino-efekt, posljedični učinak

Nazivom knock-on-učinak/knock-on-efekt označuje se  učinak koji dovodi do toga da jedan događaj ili situacija nastaje, često nenamjerno,  kao posljedica kojega drugog događaja ili situacije. Knock-on-učinak može se upotrebljavati u dvama bliskim značenjima: 1. kad jedan događaj najčešće nenamjerno uvjetuje drugi događaj – u tome slučaju možemo govoriti o sekundarnome ili posljedičnome učinku ili jednostavno o posljedici, 2. kad jedan događaj najčešće nenamjerno  uvjetuje niz drugih događaja. U tome slučaju možemo govoriti o lančanoj reakciji ili o domino-učinku ili domino-efektu.

Rasprava

Arhiva