joint venture > zajedničko ulaganje, zajednički pothvat; tvrtka zajedničkoga ulaganja/pothvata

U engleskome je jeziku joint venture je udruživanje imovine i/ili rada dviju ili više osoba ili tvrtkai radi ostvarenja određenoga poslovnoga cilja u određenome roku (za razliku od partnerstva koje podrazumijeva zajedničko vođenje poslova u svim područjima i u pravilu trajan poslovni odnos). Tako udružene tvrtke ili osobe sukladno sklopljenomu ugovoru dijele dobit i snose gubitak. Kad se taj cilj ostvari, osobe ili tvrtke se razdružuju. Nazivom joint venture contract/agreement, koji se u hrvatski najčešće prevodi kao joint venture ugovor/sporazum označuje se ugovor/sporazum o zajedničkome ulaganju (Potpisan joint venture ugovor s kineskom kompanijom.) Nazivom joint venture tvrtka označuje se zajednička tvrtka, tj. tvrtka koja se osniva na temelju zajedničkoga ulaganja i ugovora o zajedničkome ulaganju (Očekuje se osnivanje i druge joint venture tvrtke). Rjeđe dolazi da potpunoga metonimijskoga prijenosa te se samo nazivom joint venture označuje zajednička tvrtka, npr. u novinskome naslovu: Orbico i indonezijski Global Putra International osnovali joint venture.

Umjesto engleskoga naziva joint venture bolje je upotrebljavati hrvatski naziv zajedničko ulaganje ili zajednički pothvat (ili, ako se metonimijskim prijenosom tim nazivom označuje tvrtka, naziv tvrtka zajedničkoga ulaganja / zajedničkoga pothvata), umjesto naziva joint venture ugovor/sporazum naziv ugovor/sporazum o zajedničkome ulaganju/pothvatu, umjesto naziva joint venture tvrtka tvrtka zajedničkoga ulaganja / zajedničkoga pothvata.

Rasprava

Arhiva