jingle, džingl > najavnica

Prvotno je značenje engleske riječi jingle 'zveckanje zvončićima'. Danas se riječju jingle najčešće označuje kratka pjesmica ili refren koji se upotrebljava u reklamama ili kao najava pojedinih emisija. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleske riječi jingle i anglizma džingl bolje je upotrijebiti hrvatsku riječ najavnica.

Rasprava

Arhiva