investor > ulagač, investitor

U engleskome jeziku riječ investor označuje osobu ili tvrtku koja u što ulaže novac (u kakav projekt, izgradnju čega itd.) te očekuje da će na temelju toga ulaganja ostvariti dobit. U hrvatskome jeziku engleskoj riječi investor odgovara hrvatska riječ ulagač, odnosno hrvatski internacionalizam investitor. Zanimljivo je da se uz hrvatski internacionalizam investitor u hrvatskome jeziku u posljednje vrijeme često upotrebljava i engleski internacionalizam investor iako za njim nema nikakve potrebe (npr. Kritizirao sporost u donošenju prostornih planova, pri čemu je spomenuo i Splitsko-dalmatinsku županiju, u kojoj investori šet godina čekaju taj plan., Takva vrsta otvorenoga pristupa koji jamči jednaki tretman svim investorima preduvjet je za stvaranje atraktivnoga investicijskog ozračja.). Uporaba riječi investor u hrvatskome jeziku zanimljiv je primjer višestrukoga posuđivanja pri kojemu uz hrvatski internacionalizam posuđujemo i engleski, kao da hrvatski ne postoji. Stoga riječ investor u hrvatskome jeziku ne treba upotrebljavati. Umjesto nje bolje je upotrijebiti hrvatsku riječ ulagač, ili, želimo li upotrijebiti internacionalizam, hrvatski internacionalizam investitor.

Rasprava

Arhiva