interface > sučelje

Engleska riječ interface znači 'dodirište, mjesto dodira, dodirna točka, veza'. U računalnome nazivlju interface označuje granicu djelovanja dvaju neovisnih sustava i točku preko koje oni ostvaruju komunikaciju. U tome se značenju interface upotrebljava i u hrvatskome jeziku uz naziv sučelje. U hrvatskome standardnom jeziku preporučujemo naziv sučelje.

Rasprava

Arhiva