infotainment > infozabava

Engleska riječ infotainment neologizam je nastao stapanjem riječi information i entertainment. Engleski je rječnici uglavnom povezuje s televizijskim sadržajima, pa se u skladu s definicijama koje se u njima nalaze najčešće odnosi na televizijske programe koji informacije (npr. novosti) donose na zabavan način. Tom se riječju označuje i šire (npr. internetsko) prenošenje novosti i vijesti na ležeran i zabavan način. U hrvatskome se jeziku riječ infotainment upotrebljava u spomenutim dvama značenjima, a u televizijskom se rječniku njime označuje žanr koji je nastao miješanjem značajka zabavnoga i informativnoga programa. S obzirom na to da bi u nazivlju trebalo izbjegavati uporabu stranih naziva, predlažemo da se umjesto riječi infotainment upotrebljava riječ infozabava.

Rasprava

Arhiva