in house > preraspodjela; u kući; za kuću

Značenje engleskoga izraza in house (in-house) jest 'koji se odvija unutar tvrtke, organizacije ili skupine; koji se koristi vlastitim ljudskim i drugim potencijalima kako bi se sačuvala poslovna aktivnost i uštedjelo na troškovima'. To znači da tvrtka nastoji što više planiranih zadaća i ciljeva ostvariti vlastitim snagama, a ne unajmljivanjem vanjskih stručnjaka jer njima treba platiti, a iste zadaće mogu odraditi njezini zaposlenici za plaću. Izraz in house u engleskome se jeziku pretežno odnosi na računovodstvene poslove, obračun plaća ili računalnu podršku.

Izrazom in house u hrvatskome se označuje model koji predviđa umirovljenje radnika u javnim tvrtkama i ustanovama koji zadovoljavaju uvjete za mirovinu i preraspodjelu posla na preostale radnike i može se zamijeniti izrazom preraspodjela.

Vlada uvodi in house.  >> Vlada uvodi preraspodjelu.

Kad se izraz in house upotrebljava u pridjevnome značenju, može se ovisno o kontekstu zamijeniti izrazima za kuću (tvrtku, banku, organizaciju...) ili u kući (tvrtki, banci, organizaciji...):

in house seminar >> seminar za kuću (tvrtku, banku, organizaciju...)

in house uštede >>  uštede u kući (tvrtki, banci, organizaciji...).

Kad se izraz in house upotrebljava u priložnome značenju, može se ovisno o kontekstu zamijeniti izrazom u kući (tvrtki, banci, organizaciji...):

To ćemo riješiti in house. >> To ćemo riješiti u kući.

http://www.24sata.hr/politika/anka-mrak-taritas-potvrdila-in-house-je-hns-u-prihvatljiv-385574

http://vijesti.hrt.hr/256570/vlada-odustaje-od-outsourcinga-i-od-spin-offa-uvodi-model-in-house

http://www.index.hr/vijesti/clanak/odustali-od-outsourcinga-i-spinoffa-vlada-uvodi-model-inhouse/772961.aspx

http://www.vecernji.hr/hrvatska/anka-mrak-taritas-in-house-je-hns-u-prihvatljiv-962756

Rasprava

Arhiva