impact factor/faktor > čimbenik utjecaja/odjeka

Engleski naziv impact factor označuje omjer broja citata iz članaka objavljenih u određenome znanstvenom časopisu u određenoj godini i ukupnoga broja članaka objavljenih u tome časopisu u prethodne dvije godine (ili drugome određenom razdoblju) u istome časopisu.  Taj se engleski naziv upotrebljava i u hrvatskome, a u njemu se upotrebljavaju i nazivi impakt faktor, faktor impakta, impaktni faktor, faktor relevantnosti, faktor izvrsnosti, faktor utjecaja, faktor odjeka, čimbenik utjecaja i čimbenik odjeka.  Engleski naziv impact factor u hrvatskome ne treba upotrebljavati, a ne treba upotrebljavati ni nazive s anglizmima impakt i impaktni (faktor impakta, impaktni faktor).  Naziv čimbenik/faktor izvrsnosti razmjerno je rijetko potvrđen, a s obzirom na to da se uz hrvatski internacionalizam faktor upotrebljava podjednako često i hrvatska riječ čimbenik, prednost dajemo nazivima čimbenik utjecaja ili čimbenik odjeka.

Rasprava

Arhiva