hurdy gurdy > kololira

Hurdy gurdy je povijesno žičano glazbalo čija je popularnost u posljednje vrijeme porasla (uglavnom ga upotrebljavaju etnoskupine i ansambli rane glazbe), te je i u Hrvatskoj postalo šire poznato, osobito otkad postoji glazbena skupina Kololira u kojoj je jedan od instrumenata i hurdy gurdy. Riječ kololira upravo je hrvatski naziv za taj instrument, te ga je u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrebljavati od engleskoga naziva hurdy gurdy. Nazivu kololira dajemo prednost i pred također potvrđenim nazivom orguljice jer je jednoznačan (orguljice su također standardnojezični naziv za vergl).

Rasprava

Arhiva