hub > koncentrator; (prometno) središte; središnje događanje

U engleskome jeziku riječ hub ima nekoliko značenja: 1. središnji dio kakva predmeta koji se može okretati ili vrtjeti(primjericekotača ili propelera), 2. središnji uređaj koji povezuje više računala u zajedničku mrežu, 3. prometno središte te 4. središte kakve aktivnosti. U hrvatskome se jeziku upotrebljava u posljednja tri značenja. U hrvatskome informatičkom nazivlju naziv hub upotrebljava se da bi se označio sklop koji služi kao sredstvo preko kojega se priključuje veći broj računala koja su povezana u istu računalnu mrežu. Umjesto engleskoga naziva hub, koji se katkad zapisuje i kao hab i kao HUB, u tome je značenju u uporabi i naziv koncentrator. Temeljem terminološkoga pravila da riječi preuzete iz latinskoga i grčkoga imaju prednost pred riječima preuzetima iz živih jezika, u informatičkome nazivlju bolje je upotrijebiti riječ koncentrator. Riječ hub u hrvatskome se jeziku katkad upotrebljava i da bi se označilo prometno središte, to jest mjesto koje se nalazi na križanju prometnih ili trgovačkih putova (npr. Hrvatska ne želi biti indonezijski hub za Europu, odnosno ponuditi Indoneziji korištenje hrvatskih luka u Rijeci, Zadru i Pločama za izvoz indonezijske robe na tržišta zemalja Europske unije.). U tome je značenju umjesto engleske riječi hub u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrijebiti izraz prometno središte. U značenju središta kakve aktivnosti u kojoj se okuplja veći broj ljudi riječ hub u novije se vrijeme upotrebljava i u hrvatskome jeziku, pa se, primjerice o događanjima na kojima se okuplja velik broj ljudi govori kao o hubovima (Događanje je zamišljeno kao hub koji će okupiti širok krug ljudi.). U tome je značenju umjesto riječi hub bolje upotrijebiti izraz središnje događanje.

Rasprava

Arhiva