horror, horor, hororac > film strave

U engleskome jeziku imenica horror označuje grozu, užas, stravu. U hrvatskome jeziku ta se imenica, najčešće pravopisno prilagođena, pojavljuje u pridjevnoj funkciji uz imenicu film, samostalno ili se od nje tvori tvorenica hororac. Horor-film (horor, hororac) film je kojemu je temeljna značajka da izaziva snažan osjećaj straha. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto naziva horor-film, horor ili hororac bolje je upotrijebiti hrvatski naziv film strave.

Rasprava

Arhiva