header > zaglavlje

Engleska riječ header nekad se upotrebljavala u značenjima 'skok na glavu' i 'udarac glavom u nekome sportu'. U posljednje se vrijeme češće upotrebljava u značenjima 'prostor na vrhu stranice koji je obično namijenjen tiskanju logotipa tvrtke' i 'skup podataka na početku nekoga većega skupa podataka, npr. zapis na početku datoteke'. U tim se značenjima riječ header sve češće upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome standardnome jeziku umjesto riječi headerbolje je upotrijebiti domaću riječ zaglavlje, koja je dobro potvrđena i u praksi.

Rasprava

Arhiva