hash > (identifikacijska) oznaka

U tehnologiji (povezanih) blokova (blockchain) hash je oznaka kojom se označuju i povezuju blokovi. Engleska riječ hash znači 'sjeckanje, raspršenje, beznačajni podatci'. Danas ona i u engleskome dobiva nova značenja i nalazi se kao sastavni element u nekim složenicama geohash, hashtag i dvorječnim nazivima hash function, hash table, hash chain, password hash. Kod tehnologije blokova (blockchain) svaka službena izmjena postaje novi blok s vlastitom oznakom (hashom), koja se veže na prethodni blok u lancu koji novi blok identificira na temelju oznake starijega bloka. U hrvatskome standardnom jeziku u tome je značenju umjesto engleske riječi hash bolje upotrijebiti hrvatski naziv identifikacijska oznaka ili samo oznaka.

Rasprava

Arhiva