handsfree > bezručni, bez (uporabe) ruku, uz slobodne ruke

Engleski pridjev handsfree znači ‘bez uporabe ruku, tako da ruke ostanu slobodne’. Taj se pridjev često nalazi uz imenice ili sveze način rada, naprava, priključak, punjač, slušalice, telefon, telefoniranje, uređaj. U hrvatskome standardnom jeziku taj se pridjev, ovisno o kontekstu uporabe, može zamijeniti izrazima bezručni, bez (uporabe) ruku, uz slobodne ruke.

Rasprava

Arhiva