grooming > uređivanje pasa/mačaka

Engleski glagol to groom znači 'činiti koga ili što urednim i dotjeranim, davati komu ili čemu privlačan izgled', te ‘pripremati koga za određen posao ili položajʼ, a kad je riječ o životinjama, često se upotrebljava u značenju ‘čistiti, uređivati i brinuti se (za životinju) ʼ U hrvatskome se jeziku upotrebljava glagolska imenica grooming kako bi se njome označilo uređivanje životinje, najčešće kad je riječ o psima ili mačkama, pa se pod uslugama groominga podrazumijevaju različite usluge povezane s njegom i uređivanjem pasa kao što su kupanje, raščešljavanje, šišanje, trimanje, izrada frizura za natjecanje te s njegom i uređivanjem (najčešće češljanjem) mačaka. Umjesto engleske riječi grooming u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrijebiti hrvatski izraz uređivanje pasa/mačaka.

Rasprava

Arhiva