gourmet > gastronomski, gastro-; gastronomija

Riječ gourmet u engleskome jeziku odnosi sena hranu visoke kvalitete, hranu koja zahtijeva znanje i vještinu u pripremi. Ta je riječ u engleski jezik ušla iz francuskoga, a često se upotrebljava i u hrvatskome (osobito u novije vrijeme pod utjecajem engleskoga), npr. u izrazima gourmet destinacija, gourmet event, gourmet festival,gourmet guru, gourmet ponuda, gourmet program, gourmet restoran, gourmet vodič. Umjesto riječi gourmet u hrvatskome je u navedenim izrazima bolje upotrijebiti pridjev gastronomski te govoriti o gastronomskoj destinaciji, gastronomskome događanju, gastronomskome festivalu,gastronomskome guruu/znalcu, gastronomskoj ponudi, gastronomskome programu, gastronomskome restoran i gastronomskome vodiču. Umjesto navedenih izraza mogu se upotrijebiti i riječi s prefiksoidom gastro-: gastrodestinacija, gastrodogađanje, gastrofestival itd. U imenima emisija i rubrika riječ gourment može se zamijeniti riječju gastronomija.

Rasprava

Arhiva