glamping > luksuzno kampiranje

U engleskome jeziku riječ glamping nastala je od izraza glamorous camping (glam + ping), aoznačuje kampiranje koje uključuje luksuzniji smještaj i bolje dodatne usluge nego tradicionalno kampiranje. U tome se značenju ta riječ odnedavno upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Umjesto engleske riječi glamping bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrebljavati naziv luksuzno kampiranje.

Rasprava

Arhiva