gift shop > trgovina/prodavaonica poklona

Engleska sveza gift shop sastoji se od imenice gift, koja znači 'poklon', i imenice shop, koja znači 'trgovina ili prodavaonica'. Gift shop specijalizirana je prodavaonica u kojoj se može pronaći odgovarajući poklon za svakoga i za svaku priliku. Takve se prodavaonice i u Hrvatskoj najčešće nazivaju gift shopovima (ili evenutalno poklon-galerijama). U hrvatskome standardnom jeziku takve je prodavaonice bolje -nazivati prodavaonica/trgovina poklona.

Rasprava

Arhiva