gaming > igranje (računalnih igara / videoigara)

Riječju gaming u engleskome se jeziku označuje 'igranje računalnih igara ili videoigara', a osoba koja ih igra je gamer. Riječ gaming u tome se značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku, a ulazi i u mnoge sveze, npr.  gaming časopisi, gaming konfiguracije, gaming oprema, gaming portali, gaming pribor, gaming računala, gaming slušalice. Umjesto engleske riječi gaming bolje je upotrijebiti hrvatsku riječ igranje (računalnih igara / videoigara). U spomenutim svezama riječ gaming može se zamijeniti izrazom za igranje (časopisi za igranje, konfiguracije za igranje, oprema za igranje, portali za igranje,  pribor za igranje, računala za igranje, slušalice za igranje).

Rasprava

Arhiva