freelancer > slobodni stručnjak

Engleska riječ freelancer (free-lancer) znači 'slobodni stručnjak', a najčešće se upotrebljava za novinare. Tvorena je od pridjeva freelance, koji znači 'slobodan, neovisan, privatni'. Odnosi se na osobu koja samostalno izvršava zadatke ili upravlja projektima za neku tvrtku ili više njih, ali nije njihov zaposlenik. Najčešće se odnosi na visokokvalificirane osobe, npr. novinare, prevoditelje, programere. Može se odnositi i na slobodne umjetnike. U hrvatskome se žargonu najčešće upotrebljava riječ slobodnjak, a u hrvatskome standardnom jeziku može se upotrijebiti sveza slobodni stručnjak ili se, ako se zna o kojoj je struci riječ, riječ stručnjak može zamijeniti odgovarajućom riječju, npr. slobodni novinar, slobodni prevoditelj, slobodni umjetnik.

Rasprava

Arhiva