footer > podnožje

Engleska riječ footer nekad se upotrebljavala kao razgovorni naziv za nogomet. U posljednje se vrijemečešće upotrebljava u značenju 'prostor na dnu stranice u kojemu se često nalazi broj stranice'. U tome se značenju riječ footer upotrebljavai u hrvatskome jeziku. U hrvatskome standardnome jeziku umjesto riječi footer bolje je upotrijebiti domaću riječ podnožje, koja je dobro potvrđena i u praksi.

Rasprava

Arhiva