follow(-)up aktivnosti > aktivnosti (daljnjega) praćenja

Engleski glagol to follow(-)up znači 'nastaviti, pratiti', a imenica follow-up 'nastavak, nastavljanje, daljnji kontakt'. U posljednje vrijeme follow-up sve češće znači 'pratiti, praćenje'. U pridjevnoj se funkciji pojavljuje uz mnoge imenice (i u engleskome i u hrvatskome): follow-up aktivnosti/djelatnosti/radnje, follow-up bolesnika, follow-up pismo, follow-up izvještaj, follow-up nadzor. Hrvatska zamjena ovisi o značenju imenice, pa možemo govoriti o praćenju bolesnika, pismu zahvale, naknadnome ili završnome izvještaju, naknadnome nadzoru. Follow up aktivnosti jesu aktivnosti (djelatnosti, radnje) (naknadnoga, daljnjega) praćenja. Predložen je i naziv nastavne aktivnosti, ali ga je zbog višeznačnosti ipak bolje zamijeniti nazivom aktivnosti (daljnjega) praćenja.

Rasprava

Arhiva