folder > mapa

Engleska riječ folder izvedena je od glagola to fold, koji znači 'smotati, umotati, zaviti, preklopiti, previti, nabrati'. Imenica folder u engleskome jeziku znači 'sklopivi prospekt, fascikl, mapa'. Riječ folder upotrebljava se u računalnome nazivlju i označuje objekt u grafičkome korisničkom sučelju koji može sadržavati mnoge dokumente, a služi organiziranju dokumenata. U hrvatskome jeziku u tome se značenju upotrebljavaju anglizmi folder i direktorij (prema nazivu directory, koji se upotrebljava u DOS-u i UNIX-u) i internacionalizam mapa. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je umjesto anglizama folder i direktorij upotrijebiti naziv mapa.

Rasprava

Arhiva