finger food > hrana s nogu, zalogajčići

Nazivom finger food u engleskome se jeziku označuje hrana koja se jede rukama, s nogu i u jednome zalogaju. I u hrvatskome se jeziku u istome značenju upotrebljava taj engleski naziv, a uz njega upotrebljavaju se i hrvatski nazivi hrana s nogu i zalogajčići. Te je nazive u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrebljavati nego engleski naziv finger food.

Rasprava

Arhiva