file > datoteka

U engleskome jeziku riječ file znači 'kartoteka, evidencija, dokumentacija, arhiva, snop spisa, dosje'. U računalnome nazivlju file označuje organizirani skup podataka koji se ponašaju kao cjelina, skup međusobno povezanih zapisa u memoriji računala. U tome je značenju riječ preuzeta i u hrvatski jezik te je u hrvatskome zabilježen naziv file, fajl ili fajla. Taj se naziv uglavnom upotrebljava u žargonu. U hrvatskome je standardnom jeziku umjesto naziva file, fajl ili fajla bolje upotrijebiti naziv datoteka.

Rasprava

Arhiva