feel-good > za dobro raspoloženje, (dobro) raspoloženje

U engleskome se jeziku izraz feel-good upotrebljava u svezi s imenicom u značenju 'koji prouzročuje osjećaj sreće, koji potiče pozitivan pogled na život', npr. feel good-movie. U novije se vrijeme taj izraz upotrebljava i u hrvatskome u istome značenju. Bolje ga je zamijeniti pridjevom izrazima koji oraspoložuje, koji podiže raspoloženje, za dobro raspoloženje, pa je umjesto o feel-good seriji ili feel-good filmu bolje govoriti o filmu za dobro raspoloženje ili o seriji za dobro raspoloženje, odnosno o filmu koji podiže raspoloženje ili o seriji koja podiže raspoloženje. U kontekstima poput Poslušajte ovu pjesmu za vaš jutrošnji feel good!, odnosno u kontekstima u kojima se taj izraz upotrebljava u imeničkoj funkciji, bolje je umjesto toga izraza upotrijebiti imenicu raspoloženje ili izraz dobro raspoloženje.

Rasprava

Arhiva