feedback > povratna informacija/obavijest; povratni signal

U engleskome jeziku riječ feedback označuje informaciju/obavijest ili kritiku koja se daje kako bi se što poboljšalo ili popravilo. Njome se također označuje i povrat u sustav ili proces te nepoželjan zvuk prouzročen signalom koji se vraća u elektronički zvučni sustav.  U hrvatskome se jeziku riječ feedback  najčešće upotrebljava u prvome navedenom značenju. U tome je značenju umjesto riječi feedback  bolje upotrebljavati hrvatski izraz povratna informacija/obavijest. U drugome značenju bolje je upotrebljavati izraz povratni signal.

Rasprava

Arhiva