feasibility studija > studija izvedivosti

U engleskome se poslovnom jeziku nazivom feasibility study označuje dokument u kojemu se analizira isplativost i izvedivost ulagačkoga projekta. I u hrvatskome se jeziku u tome značenju upotrebljava taj engleski naziv te (češće) naziv feasibility studija. Uz taj se naziv upotrebljavaju i nazivi u kojima su obje riječi hrvatske: studija izvodivosti, studija izvodljivosti i studija izvedivosti. Kako je riječ o studiji koja argumentira da je projekt moguće izvesti, a ne izvoditi (jer se tom studijom pokazuje da je moguće ostvariti njegov konačni cilj – izvedenost projekta, a ne proces – izvođenje projekta), u hrvatskome standardnom jeziku prednost treba dati nazivu studija izvedivosti pred nazivima studija izvodivosti/izvodljivosti.

Rasprava

Arhiva