fake news > lažne vijesti

Izrazom fake news u engleskome se jeziku označuju vijesti koje sadržavaju ili prenose lažne, netočne informacije. U tome se značenju taj izraz upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Umjesto toga izraza bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrijebiti izraz lažne vijesti.

Rasprava

Arhiva