face painting > oslikavanje lica

Izrazom face painting u engleskome se jeziku označuje bojenje lica pri kojemu se na licu crtaju različiti motivi. U tome se značenju taj izraz upotrebljava i u hrvatskome. U hrvatskome se uz taj izraz upotrebljava i izraz oslikavanje lica; koji je u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrebljavati.

Rasprava

Arhiva