embedded sustav > ugradbeni sustav

Engleski naziv embedded system sastoji se od glagolskoga pridjeva embedded, koji znači 'utaknut, usađen, ugrađen' te imenice system koja znači 'sustav'. Embedded system računalni je sustav koji objedinjuje računalnu opremu i programsku podršku te po potrebi dodatne dijelove u svrhu obavljanja neke zadaće. U hrvatskome računalnom nazivlju potvrđeni su nazivi embedded sustav, embedded sistem, ugradbeni sustav, ugradbeni računalni sustav, ugradbeni sistem. Zbog kratkoće i boljega uklapanja u hrvatski jezični i terminološki sustav u hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleskoga naziva embedded system bolje je upotrijebiti naziv ugradbeni sustav.

Rasprava

Arhiva