e-mail > e-pošta, e-poruka, e-adresa

Engleski naziv e-mail tvoren je od predmetka e-, koji je nastao kraćenjem pridjeva electronic, i imenice mail, koja znači 'pošta'. Naziv e-mail u engleskome ima dva temeljna značenja 'sustav za prijenos poruka s pomoću računala ili terminala spojenih na neku komunikacijsku mrežu' i 'poruka koja se prenosi tim sustavom'. U hrvatskome se jeziku upotrebljava tuđica e-mail (ili samo mail/mejl) i domaći nazivi e-pošta, elektronička pošta, e-poruka, elektronička poruka. (Umjesto pridjeva elektronički često se pogrešno upotrebljava i pridjev elektronski.) Katkad naziv e-mail (ili mail) u hrvatskome označuje i adresu e-pošte, tj. e-adresu.  Stoga u hrvatskome standardnom jeziku treba, ovisno o značenju, naziv e-mail  zamijeniti nazivima e-pošta, e-poruka ili e-adresa, npr.:

Uveli smo e-mail.

Uveli smo e-poštu.

Dobio sam e-mail.

Dobio sam e-poruku.

Zapisat ću tvoj e-mail.

Zapisat ću tvoju e-adresu.

Rasprava

Arhiva