download > preuzeti

Glagol to download u engleskome znači 'preuzeti/preuzimati dokument/datoteku s interneta na osobno računalo'. Taj je glagol preuzet u hrvatski jezik kao downloadati ili rjeđe downloadirati. Također se upotrebljava i glagolska imenica downloadanje/downloadiranje. U hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati glagole preuzeti i preuzimati te glagolsku imenicu preuzimanje.

Rasprava

Arhiva