display/displej > zaslon

Engleska imenica display u općemu jeziku znači 'razvijanje, izlaganje, izložene stvari, izložba, sjaj, parada, pokazivanje'. U računalnome nazivlju display znači 'ravna elektronička ploha računala na kojoj se prikazuju slike ili tekst'.U tome se značenju taj naziv preuzima i u hrvatski u izvornome ili u pravopisno prilagođenome liku (displej). U hrvatskome je standardom jeziku bolje u tome značenju upotrijebiti domaći naziv zaslon.

Rasprava

Arhiva