developer > razvojni inženjer

U engleskome jeziku imenica developer izvedena je iz glagola to develop, koji znači 'razviti se, proizvesti'. Imenica developer prvotno je označavala sredstvo za razvijanje filma. U tome se značenju u hrvatskome jeziku upotrebljava naziv razvijač. Međutim, riječ se developer sve češće i u engleskome i u hrvatskome upotrebljava u značenju osobe koja razvija i oblikuje računalne sustave, razvija i održava mrežne stranice, razvija nove igre itd. U tome značenju u hrvatskome jeziku umjesto engleskoga naziva developer ili anglizma diveloper bolje je upotrijebiti hrvatski naziv razvojni inženjer.

Rasprava

Arhiva