design hotel > dizajnerski hotel

U engleskome se jeziku nazivom design hotel označuje hotel u kojemu je osobita pozornost posvećena vizualnome doživljaju hotelskoga prostora, arhitekturi, vanjskome i unutarnjemu uređenju te dekoru, odnosno jedinstvenome visokom stilu. U tome se značenju taj engleski naziv upotrebljava i u hrvatskome jeziku uz hrvatski naziv dizajnerski hotel. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je umjesto naziva design hotel upotrijebiti hrvatski naziv dizajnerski hotel.

Rasprava

Arhiva