default > zadana/početna vrijednost

Engleska imenica default znači 'pomanjkanje, propust, ogluha, nedolazak na sud, nenamirenje, neplaćanje, insolventnost itd.' U tim se značenjima imenica default ne pojavljuje u hrvatskome jeziku. U računalnome nazivlju imenica default označuje pretpostavljenu, zadanu, početnu vrijednost postavka računalnoga programa ili uređaja. To je ona vrijednost koju što imaprije nego što je korisnik promijeni. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je umjesto naziva default upotrijebiti naziv zadana ili početna vrijednost. Taj je naziv bolji od naziva pretpostavljena vrijednost zbog njegove višeznačnosti.

Rasprava

Arhiva