database marketing > marketing utemeljen na bazama podataka

Nazivom database marketing u engleskome se jeziku označuje vrsta marketinga koja se temelji na bazama podataka kupaca ili mogućih kupaca. Takve baze podataka omogućuju provođenje analiza i izrada modela kupčeva ponašanja na temelju kojih se svakomu kupcu ili mogućemu kupcu prilagođuje komunikacija pri provođenju marketinškoga predstavljanja proizvoda ili usluge. U tome se značenju taj engleski izraz upotrebljava i u hrvatskome jeziku, osobito u ekonomskome i poslovnome žargonu. Umjesto engleskoga naziva database marketing bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrebljavati hrvatski naziv marketing utemeljen na bazama podataka.

Rasprava

Arhiva