data center > podatkovni centar

Izrazom data center u engleskome se jeziku označuje objekt ili prostorije u kojima su smješteni računalni sustavi i njihove sastavnice, npr. telekomunikacije i sustavi za pohranu podataka. Taj se engleski izraz u tome značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto naziva data center bolje je upotrebljavati hrvatski naziv podatkovni centar.

Rasprava

Arhiva