cyberbullying > vršnjačko kiberzlostavljanje

Nazivom cyberbullying u engleskome se jeziku označuje vršnjačko zlostavljanje među djecom i tinejdžerima s pomoću informatičkih i/ili telekomunikacijskih sredstava, odnosno pojava da je dijete ili tinejdžer izloženo napadu drugoga djeteta, tinejdžera ili skupine djece ili tinejdžera putem interneta ili mobilnoga telefona. U hrvatskome se jeziku za takvu vrstu zlostavljanja često upotrebljava taj engleski naziv, a uz njega se pojavljuju i hrvatski nazivi virtualno zlostavljanje, elektroničko nasilje, nasilje putem/preko interneta itd. S obzirom na to da su spomenuti nazivi mnogo širega značenjskog opsega od naziva cyberbullying te da je u hrvatskome standardnom jeziku naziv vršnjačko zlostavljanje dobro prihvaćena istovrijednica engleskoga naziva bullying, bolje je umjesto naziva cyberbullying upotrijebiti naziv vršnjačko kiberzlostavljanje.

Rasprava

Arhiva